Fasadevask Maling

Vårt tilbud inneholder:

 • Vedlikehold og rehabilitering:
 • Fasadevask
 • Maling, innvendig og utvendig
 • Flislegging
 • Legging av gulv, montering av vegg- og takplater
 • Sette inn dører
 • Nedforet tak
 • Gipsvegger
 • Montere kjøkken
 • Hage og uteområder:
 • klippe og trimme hekker
 • Gravearbeider
 • Fjerne trær og røtter
 • VedSkjærefyringsved
 • Specialized fungerer:

fungerer på høyde steder (ved hjelp av tau og spesialutstyr) som maling, montering, demontering, vasking

Our offer contains:

 • Renovating works:
 • Washing house elevations
 • Inside and outside painting
 • Tiling
 • Setting floor and ceiling panels
 • Setting doors
 • Making hanging ceilings
 • Building plasterboard walls
 • Mounting kitchens
 • Garden works:
 • Trimming hedges
 • Digging
 • Removal trees and roots
 • Chopping firewood
 • Specialized works:

Works on height places (using ropes and special equipment) like painting, mounting, demounting, washing etc.

Fasadevask Maling i Oslo